Klanten die wegens (meestal ons combinatie met) medische of psychische belemmeringen en/ofwel verschillende eigen omstandigheden niet te belasten zijn betreffende werk, ons traject of activering. Een afstand tot een arbeidsmarkt is omvangrijk. Allereerst zullen een belemmeringen en persoonlijke omstandigheden aangepakt moeten worden alvorens enige … Read More